ගණිතය අමාරු වුණාට මේ ක්‍රම දැනගොත්තත් හදිසි අවස්ථාවලදී ගොඩක් පහසුවක් වේවි

ගණිතය හැමෝටම අමාරු වුණාට මේ ක්‍රම ටික දැනගොත්තත් නම් හදිසි අවස්ථාවලදී ගොඩක් පහසුවක් වේවි.

විශාල සංඛ්‍යා ගුණ කරන හැටි
ඔබට 97, 96 න් ගුණ කරන්න අවශ්‍ය නම් 100 න් 97 ක් සහ 96 ක් අඩු කරන්න. එතකොට 3 සහ 4 ලෙස පිළිතුරු ලැබෙනවා. එය එකතු කරාම 7 ලැබෙනවා. දැන් 100 න් 7 ක් අඩු කරලා එන උත්තරේ, ඒ කියන්නේ 93 මුලින් ලියන්න. ඊට පස්සේ 3, 4 න් ගුණ කරලා එන දොළහා අගින් ලියන්න. ඔන්න දැන් ඔබට උත්තරේ 9312 කියලා පහසුවෙන් ම ලැබුණා.

නවයේ චක්‍රය පහසුවෙන් මතක තියාගන්න
නවයේ චක්කරේ අවශ්‍ය වුණොත් ටක් ගාලා කරන්න තියෙන්නේ කොළයක් අරගෙන 0 ඉඳලා නවයට පහළට ලියන එකයි. ඊට පස්සේ ඒ ඉලක්කම් එක්කම නැවතත් යට ඉඳලා උඩට 0 සිට 9ට ලියාගෙන යන්න. ඔබට ඉබේටම නවයේ ගුණන වගුව ලැබිලා අවසන්.

11 න් ගුණ කරන හැටි
ඔබට 11 න් ගුණ කරන්න අවශ්‍ය සංඛ්‍යාව 45 කියලා හිතමු. මැදින් ඉඩ තියලා 4 මුලින් සහ 5 අගින් ලියන්න. දැන් 4 සහ 5 එකතු කරලා ලැබෙන 9 මැදින් ලියන්න. උත්තරේ 495 යි කියලා පහසුවෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්.

පයි අගය මෙහෙම මතක තියාගන්න
වෘත්තයක අරය ගණනය කරද්දී නිතරම අවශ්‍ය වෙන පයි අගය මතක තියාගන්න අමාරුයි නම් කරන්න තියෙන්නේ මේ පාඨය මතක තියාගන්න එක විතරයි. How I wish I could calculate Pi. මෙහි How කියන වචනයේ අකුරු තුනක් තියෙනවා. එතැනට දශම තිත තියලා ඉතිරි අකුරු ගණන් කරලා ලියන්න. එතකොට 3.141592 කියලා දශමස්ථාන 6ක් වෙනකම් ලබාගන්න පුළුවන්.

අත් දෙකෙන් 6, 7, 8 සහ 9න් ගුණ කරන්න
මහපටැඟිල්ල උඩට හිටින විධියට අල්ල ඔබේ පැත්තට තියෙන ආකාරයට අත් දෙක තියාගන්න. දැන් අත් දෙකේම උඩ ඉඳලා මහපටැඟිල්ල 10 ලෙසත් සුළැඟිල්ල 6 ලෙසත් අංක කරගන්න. ඔබට හත් වරක් අට අවශ්‍ය නම් වම් අතේ වෙදැඟිල්ලත් දකුණතේ මැදඟිල්ලත් එකට ගාවන්න. දැන් ඒ ඇඟිලි දෙකේ ඉඳලා ඒ ඇඟිලි දෙකත් එක්ක පහතින් තිබෙන ඇඟිලි ගාණ ගණන් කරන්න. එතකොට මුල් ඉලක්කම විධියට 5 ලැබෙනවා. දැන් ගෑවුණු ඇඟිලි වලින් උඩ තියෙන වම් අතේ ඇඟිලි ටික දකුණතේ ඇඟිලි වලින් ගුණ කරන්න. එතකොට අන්තිම ඉලක්කම විධියට 6 ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ හත් වරක් අට පනස් හයයි කියලා නිකංම ලැබෙනවා.

ප්‍රතිශත අගයක් හොයන හැටි
ඔබට 400 න් සියයට තිහක් හොයාගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සංඛ්‍යා දෙකම දහයෙන් බෙදන්න. එතකොට 40 සහ 3 ලැබෙනවා. දැන් ඒ දෙක ගුණ කරන්න. එතකොට 120යි. ඒ කියන්නේ 400 න් සියයට 30 ක් කියලා අපි ඉක්මණටම හදාගත්තා.

සෙල්සියස් ෆැරන්හයිට් කරන හැටි
සෙල්සියස් උෂ්ණත්ව අගය දෙකෙන් ගුණ කරලා 30 ක් එකතු කරන්න.
ඒ වගේ ම, ෆැරන්හයිට් සෙල්සියස් කරන්න ෆැරන්හයිට් උෂ්ණත්ව අගයෙන් 30 ක් අඩු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න.

ඉතින් මේ අපූරු ගණිත ක්‍රම එක්ක එක්ක ඔබේ ගැටළු පහසු කරගන්නවා වගේ ම මේ වගේ තවත් ඒවා දැනගන්න අපේ Facebook පිටුව Like කරන්න. ඔබට සුබ දවසක්!

One Response

  1. ලක්ශාන් ප්‍රනාන්දු October 7, 2017

Add Comment