ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍රයේ සැඟවී තිබෙන 4% ක පිරිසක් පමණක් දන්නා රහස් 10 ක්

ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍රයේ සැඟවී තිබෙන රහස් 10 ක් ඔබට කියා දෙන්නයි මේ ලැහැස්තිය.

අංක එක – මතක නැති දෙයක් සොයන හැටි
ඇතැම් වේලාවලදී සෙවීම්ක් සිදු කිරීමේදී අපිට ඒ සෙවිය යුතු නම් හෝ කරුණු මතක නැතිවෙන්න පුළුවන්. එවැනි විටකදී කළ යුත්තේ කී බෝඩ් එකේ, හරි කෙලින් ඇඳි ඉරක් වැනි යතුරක් වෙන separator සලකුණ හෝ O, R යන අකුරු දෙක හෙවත් OR යන වචනය අපට විශ්වාස නැති වචන දෙක අතරට යෙදීමයි. එවිට google සෙවුම් යන්ත්‍රය විසින් ඒ වචන දෙකම අඩංගු සෙවීම් ප්‍රතිඵල අපට ලබා දෙනවා.

අංක දෙක – සමාන වචන යොදමින් සෙවීම් සිදු කරන හැටි
ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍රයෙන් සෙවුම් ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ අප සොයන වචන වලට අදාලව පමණයි. එනමුත් අපි සෙවීමට භාවිතා කරන වචන වලට සමාන වචන තිබෙන සෙවුම් ප්‍රතිඵල සහිත වෙබ් අඩවිය අනන්තවත් අන්තර්ජාලය තුල තිබෙන්නට පුළුවන්. මේ සියල්ල දැක ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කළ යුත්තේ යතුරු පුවරුවේ ඇති දිය රැල්ලක් වැනි Tilde සලකුණ යොදමින් අවශ්‍ය දේ සෙවීමයි.
උදාහරණයක් වශයෙන් “Healthy ~ Food” ලෙස සෙවීම්ක් සිදුකළොත් සෞඛ්‍යදායි ආහාර වර්ග, ආහාර වට්ටෝරු ආදී බොහොමයක් තොරතුරු ඔබට දැකගන්නට ලැබේවි.

අංක තුන – දෙන ලද වෙබ් අඩවියක් තුල සෙවීම සිදු කිරීම
ඔබට කිසියම් දෙයක් සෙවීම් සිදුකළ යුත්තේ එක් සුවිශේෂී වෙබ් අඩවියක් තුල පමණක් නම් ඔබ සෙවීම් සඳහා වචන ලබාදිය යුත්තේ වෙබ් අඩවි ඩොමේන් නාමය ප්‍රථමයෙන් සඳහන් කර ඉන්පසුව ඔබට සෙවීම්ට අවශ්‍ය‍ වචනය ලබාදීමෙනුයි.
උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබට රජයේ වෙබ් අඩවියකින් රියැදුරු බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම පිළිබඳව සෙවීමට අවශ්‍ය නම් gow.lk හිස්තැනක් Driving license ලෙස ගූග්ල් සර්ච් කරන්න.

අංක හතර – තරු ලකුණේ බලය
ඔබට කිසියම් වචනයක් සම්පූර්ණයෙනයෙන්ම විශ්වාස නැත්නම් හෝ අමතක නම් එහි මතක ටික පමණක් සඳහන් කර එහි අගට තරු ලකුණු යෙදූවිට ඔබ අදහස් කළ වචනය අනුමාන කරන්න ගූගල්ට පුළුවන්.

අංක පහ – වචන කිහිපයක් මතක නැතත් ගැටලුවක් නැහැ
යමක් සර්ච් කිරීමේදී ඔබට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වචන කිහිපයක් ම මතක නැතිනම් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබ ඇසූ ගීතයක මැද වචන කිහිපයක් ඔබ දන්නේ නැතිනම් AROUND ලෙස යොදා හිස්තැනක් නැතිව වරහන් තුළ ඔබට අමතක වචන සංඛ්‍යාව ලබාදෙන්නට පුළුවන්.

අංක හය – කාල පරාසයක් තුළ දේවල් සොයන හැටි
කිසියම් කාල වකවානුවක් තුළ සිදු වූ දේවල් search කරනවා නම් වර්ෂ දෙක සඳහන් කර එහි මැදට තිත් තුනක් තබන්න. එවිට එම කාලය තුළ ලියැවුණු දේවල් පමණක් නොව පුවත්, වෙබ් අඩවි ආදී බොහෝ දේවල් සෙවුම් ප්‍රතිඵල හරහා ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්

අංක හත – වෙබ් ලිපියනයක ඇති යමක් සෙවීම
කිසියම් වෙබ් අඩවියක නාමයෙන්, මාතෘකාවකින් හෝ එහි ලිපිනය අඩංගු වචනයකට අදාලව ඔබට වීමක් සිදු කළ යුතු නම් Intitle ලෙස සඳහන් කර හිස්තැනක් නොමැතිව තිත් දෙකක් ඇති සලකුණ හෙවත් කෝලන් ලකුණ යොදා ඊට ඉදිරියෙන් හිස්තැනක් තබා ඔබට අවශ්‍ය වචන ටයිප් කරන්න.

අංක අට – සමාන වෙබ් අඩවි සෙවීම
කිසියම් වෙබ් අඩවියකට සමාන එම වර්ගයේම වෙනත් වෙබ් අඩවි සෙවීම සඳහා related: (කෝලන්) ලෙස සඳහන් කර හිස්තැනක් තබා ඔබට අවශ්‍ය වෙබ් අඩවියේ ඩොමේන් නාමය සඳහන් කර සෙවීම් සිදු කරන්න.

අංක නවය – දෙන ලද වාක්‍යයක් සඳහා සෙවීම
සාමාන්‍යයෙන් ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍රය විසින් ඔබට ලබාදෙන වචන සඳහා සෙවීම් සිදු කර දෙන්නේ එම වචන පිළිබඳව ස්වාධීන වශයෙන් සලකා බලමිනුයි. එසේ නොමැතිව ඔබ දෙන ලද සම්පූර්ණ වාක්‍ය ඛණ්ඩය සඳහාම සෙවීම් ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔබ එය දෙපස උද්ධෘත පාඨ සඳහන් කරන්න.

අංක දහය – අනවශ්‍ය ප්‍රතිඵල ඉවත් කරගන්නා හැටි
ඔබ සෙවීමක් සිදුකරන වචන වලින් සෙවුම් ප්‍රතිඵල වල ඇති නිශ්චිත වචනයක් අඩංගු ප්‍රතිඵල ඉවත් කරලීමට අවශ්‍ය නම්, එම වචනය සඳහන් කර එය ඉදිරියෙන් ඍණ ලකුණ යොදන්න.
උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබට දොඩම් පලතුර ගැන මිස තැඹිලි වර්ණය ගැන සෙවීමට අනවශ්‍ය නම් “orange – color” ලෙස සෙවීම සිදු කරන්න පුළුවන්.

ඉතින් මේ දේවල් වලින් ඔබ යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ශෙයා කරන්න. ඔබට සුභ දවසක්!

තඹරු විජේසේකර

 

Add Comment