මස් රසය එන්න කොහිල උයන රහස තවම දන්නෙ නැද්ද?

අපි මුලින්ම කොහිල අල බැදුම සාදමු.

මේ සඳහා කොහිල අල, බොම්බයි ලූනූ, කැබැලි මිරිස්, උම්බලකඩ, මිරිස්, ලුණු, දෙහි අවශ්‍ය වෙනවා.

මුලින්ම කොහිල අල ප්‍රමාණය හීනියට කපා ගැමුරු තෙලේ බැදගන්න. ඒවගේම බොම්බයි ලූනූ, උම්බලකඩ ප්‍රමාණයත් ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. ඉන්පසු කැබලි මිරිස්, ලුණු දමා අවසානයේ දෙහි යුෂ කලවම් කර හොඳින් අනාගන්න. මේ කොහිල අල බැදුම බොතල්කර කල් තියාගන්නත් පුළුවන්.

මාළු ඇඹුල් තියල් රස මිහිර ගැන කියන්න අලුතින් අටුවා ටීකා අවශ්‍ය නැහැනේ. කොහිල අල ඇඹුල් තියලුත් ඒ රසයට දෙවැනි නෑ. මස්, මාළු, නැති අඩුව පුරවන්න හදන මේ කොහිල අල ඇඹුල් තියල් හදාගන්නේ කොහොමද?

මුලින්ම කොහිල අල ප්‍රමාණය හීනියට කපා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්නවා. ඉන්පස්සේ මාළු ඇඹුල් තියල් හදනවා වගේ ගොරකා යම් ප්‍රමාණයක් තම්බා පැත්තකින් තියාගන්නවා. පස්සේ භාජනයක් ලිප තියා වතුර ස්වල්පයක් එක්කර තම්බාගත් ගොරකා, මිරිස්, ගම්මිරිස්, ලුණු, කුරුඳුපොතු, රම්පෙ, කරපිංචා, සුදුලූනූ බික් දෙක තුනක්, අවශ්‍ය පමණ ලුණු දමා වතුර තරමක් හිඳුණු පසු ගැඹුරු තෙලේ බැදගත් කොහිල එක්කර ඉතිරි වතුර හි‍දෙන තුරු තබා ළිපෙන් බාගන්නවා. වෙලාවකට කුස්සියත් හරියට මායා ලෝකයක් වගේ. ඇත්තටම කොහොමද මස් රසයට කොහිල උයන්නේ?

කොහිල අල පෙති විදියට කපා ගැඹරු තෙලේ බැදගන්නවා. ඉන්පස්සේ භාජනයක් ලිප තියා තෙල් ස්වල්පයක් එක්කරනවා. තෙල්ටික රත්වෙන කොට රම්පේ, කරපිංචා, සේර, සිහිනිව කපාගත් සුදුලූනූ ටිකක්, ලූනූ, අමුමිරිස්, තක්කාලි එකතුකර හොඳින් තෙම්පරාදු කරගන්නවා. අනතුරුව මේ මිශ්‍රණයට බැදගත් කොහිල අල එක්කර, මිරිස් කුඩු, බැදපු තුනපහ කුඩු, ලුණු ස්වල්පයක්, පොල්කිරි අවශ්‍ය පමන තබා ඉස්ම හි‍දෙන්න තියා බාගන්න පුළුවන්. කොහිල අල වලින් කට්ලට් හදන්න පුළුවන් කියලත් ආරංචියක් ආවා.

කොහිල අල වලින් රසවත්ව කට්ලට් හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම කොහිල අලටික හීනියට කපා හොඳින් කොටාගන්නවා. ඉන්පස්සේ අමුමිරිස් දමා අවශ්‍ය නම් තක්කාලි ටිකකුත් දමා කොටාගත් කොහිල අල එක්කර බැදෙන්න හරින්න. මේ මිශ්‍රණය ගම්මිරිස්, මිරිසිකුඩු, තුනපහකුඩු ස්වල්පයක් දමා හොඳින් කලවම් කර අවශ්‍ය නම් තම්බාගත් අල ටිකකුත් එක්කර ම්ශ්‍රකර ගන්න. මෙසේ මිශ්‍රණය සාදා ගැනීමෙන් පසුව පිටි බැටරය සාදා ගන්න. පිටි බැටරය සාදා ගැනීමේ දී පිටි, වතුර, ලුණු, කහ හා අවශ්‍ය නම් බිත්තරයක් එකතුකර ගන්න. නිවුණු කට්ලට් පේස්ට් එකෙන් බෝල සාදාපිටි බැටරයේ තවරා බිස්කට් කුඩුවල තවරා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න.

මේ කාලයේ කෙසෙල් වගේම කෙසෙල් මුහත් අඩුවක් නැතුව තියෙන නිසා කෙසෙල් මුහ විවිධ වු රසයට හදන හැටි ඉගෙන ගන්න හොඳම වෙලාව….

අපි මුලින්ම කෙසෙල් මුහ බැදුමක් සාදා ගනිමු. කෙසෙල් මුහ උයනවා නම් මේ කරුණ මතක තියාගන්න එක වැදගත්. කෙසෙල් මුහ කපලා ටික වෙලාවක් තියෙන කොට කළුවෙනවා. ඒ තත්ත්වෙ නැතිකරගන්න වතුර ටිකකට කහ ටිකකුයි, දෙහිටිකකුයි දමා ඒ වතුර බාජනයට කපාගත් කෙසෙල්මුහ එක්කරනවා. එතකොට අවපැහැ ගැන්වෙන්නෙ නැහැ. එහෙම කහවතුරේ දමාගත් කෙසෙල්මුහ ටික හොඳින් මිරිකලා ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්නවා. ඉන් පස්සේ භාජනයක් ළිප තියා තෙල් ස්වල්පයක් එක්කර බොම්බයි ලූනූ, උම්බලකඩ, කැබැලි මිරිස්, ලුණු එකතුකර ළිපෙන් බාගන්න.

කෙසෙල් මුහ සීනි සම්බෝලය හදන හැටි දැන් අපි ඉගෙන ගනිමු.
මුලින්ම කෙසෙල්මුහ ටික ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්නවා. ඉන්පසුව ලූනූ ප්‍රමාණය ද ගැඹුරු තෙලට දමා එසැණින් ගෙන පසෙකින් තබාගන්න. භාජනයක් ළිප තබා තෙල් ස්වල්පයක් එක්කර සුදුලූනූ, රම්පේ, කරපිංචා, කරදමුංගු ඇට එකක්, ලුණු ස්වල්පයක්, සියඹලා ස්වල්පයක්, කැබලි ම්රිස් ස්වල්පයක් දමා එයට බැඳගත් ලූනූ එක්කර අවශ්‍ය පමණට සීනි දමා සම්බෝලයක් සාදාගන්න. එයට බැදගත් කෙසෙල්මුව ද දමා හොඳින් බැදගන්න.

උපුටා ගැනීම | දියණිය පුචත්පත

Add Comment